Disclaimer Fun4Two

If you require any more information or have any questions about our site’s disclaimer, please feel free to contact us by email at info@fun4two.nl. Disclaimers for www.fun4two.nl

All the information on this website is published in good faith and for general information purpose only. www.fun4two.nl does not make any warranties about the completeness, reliability and accuracy of this information. Any action you take upon the information you find on this website (www.fun4two.nl), is strictly at your own risk. www.fun4two.nl will not be liable for any losses and/or damages in connection with the use of our website.

From our website, you can visit other websites by following hyperlinks to such external sites. While we strive to provide only quality links to useful and ethical websites, we have no control over the content and nature of these sites. These links to other websites do not imply a recommendation for all the content found on these sites. Site owners and content may change without notice and may occur before we have the opportunity to remove a link which may have gone ‘bad’.

Please be also aware that when you leave our website, other sites may have different privacy policies and terms which are beyond our control. Please be sure to check the Privacy Policies of these sites as well as their “Terms of Service” before engaging in any business or uploading any information, read more.

Consent By using our website, you hereby consent to our disclaimer and agree to its terms.

Update Should we update, amend or make any changes to this document, those changes will be prominently posted here.


Intellectueel eigendom Fun4Two.

Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. U mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht.

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Fun4Two is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij Fun4Two.

Geen garantie op juistheid

Indien van toepassing:
Voor de prijzen die op onze website staan, geldt dat wij streven naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de realiteit en de bedoelde prijzen. Fouten die daarbij ontstaan en herkenbaar zijn als programmeer dan wel typefouten, vormen nooit een aanleiding om een contract dan wel overeenkomst met Fun4Two te mogen claimen of te veronderstellen.

Fun4Two streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op deze website onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.

De informatie en/of producten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande medeling. Fun4Two aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige nederland staat waarnaar wij via hyperlinks verwijzen.

Wijzigingen Mocht deze disclaimer wijzigen, dan vindt u de meest recente versie van de disclaimer van www.fun4two.nl op deze pagina.